top of page

VEM ÄR JAG?

VEM ÄR MONICA PORTOCARRERO FLORES?

Jag föddes i augusti 1965 i Piura, Peru. Piura är en ganska varm provins som har en speciell plats i mitt hjärta. Några av de vackraste minnena i mitt liv kommer ifrån denna plats. Piura finns fortfarande i mina framtidsdrömmar.

Jag kom till Sverige för 36 år sedan på grund av min fars politiska tankar och ideologi. Vi kom till Sverige som politiska flyktingar. Min familj består av mina föräldrar och 3 syskon. Alla mina syskon bor i Stockholm.

För att sammanfatta min födelse, barndomen och ungdomsåren kan jag säga att jag föddes i en oväntad tid (om man kan göra det som barn). Jag fick höra att jag inte var ett lätt barn, att jag var envis och olydig. I hemmet var jag en rebell och utanför hemmet var jag tystlåten och blyg. Någonstans på vägen i livet förlorande den lilla flickan jag var sitt självförtroende och behöll sin envishet som sin styrka i livet. 

Jag är nummer två i min syskonskara. Min barndom präglades av separationer och av att bli lämnad. Det är på något sätt ett tema som har följt med mig under olika perioder i mitt liv. Det är inte något som jag klandrar mina föräldrar eller livet för. Att vara tvungen att skilja sig som barn från de man älskar, sätter djupa omedvetna sår i ens liv. Med detta vill jag inte säga att allt är 

 
 
 
Samtalsterapeut Monica Portocarrero Flores

kört eller skylla på någon, utan tvärtom. Det är mitt ansvar som vuxen att ta hand om mitt lilla jag när hon kommer på besök i nuet och att vara uppmärksam på när jag hamnar i gamla spår. Detta är två egenskaper som jag hittade i gestaltterapin. Ansvar och att vara uppmärksam i nuet.

 

Mina lyckligaste barndomsminnen kommer från landet i Piura, Peru. Från en gård i ”San Lorenzo”. Jag tackar livet och mina släktingar som gjorde det möjligt för mig att tillbringade mina semestrar som barn där.

Ungdomsåren kännetecknades av vänskap, kärlek, förbud, utmanande av gränser, äventyr och att helt enkelt upptäcka världen. Det som är kvar av de åren är blandade minnen, framför allt min vänskapsgrupp som kallades Meglajec, som några väninnor från skoltiden och jag skapade. Meglajec är initialerna från oss alla. Jag tycker att det är jättekul att ha kompisar från de åren kvar. Det är ett vänskapsband som förenar oss och som drar oss tillbaka till tonårens livligaste och skrattfylldaste stunder. Jag blir Monica 16 år när jag kommer i kontakt med Meglajec.

Ett viktigt ord i gestaltterapin är kontakt. Hur kommer jag i kontakt med andra i mina relationer? Vad blir jag i kontakt med andra? Jag kom till Sverige när jag var 19 år. För mig betyder Sverige frigörelse, öppenhet och frihet.

 

Jag har haft 2 samboförhållanden med mina barns pappor. Jag har separerats 2 gånger. Med alla de kriser och svåra tider som en separation innebär så kom jag i kontakt med Gestaltterapi. Jag började gå i terapi när jag skilde mig första gången. Gestaltterapi hjälpte mig att bli mer medveten om mina mönster, hur jag gör i mina relationer med andra och hur jag blir i de olika situationer som jag befinner mig i.

 
 
bottom of page