top of page

TERAPITJÄNSTER

INDIVIDUELL TERAPI

Behöver du någon att prata med? Befinner du i relationer som är jobbiga? Behöver du någon som lyssnar? Eller vill du utveckla dig själv? 

Samtalsterapeut Monica Portocarrero Flores

PARTERAPI

Många människor går länge, ibland flera år, utan att söka den hjälp de behöver. Särskilt när det gäller det psykiska och själsliga välbefinnandet. Vi tänker att vi ska klara det själva, inte ska väl jag behöva professionell hjälp osv. Men ofta kan det vara till stor hjälp att samtala med någon professionell, som inte är nära vän eller anhörig, om sin livssituation, sina tankar och känslor.

ONLINE-TERAPI

Vi behöver inte ses på plats, utan kan boka in ett videomöte över Zoom på distans.

GRUPPTERAPI

I en gruppterapi samlas ett antal personer och samtalar kring ett gemensamt eller flera olika problem.   

HELGTERAPI

Vill du tillbringa en helg och utforska dig själv intensivt? Du är välkommen till helgterapi tillsammans med mig. Vi kommer att göra olika upplevelsebaserade övningar, gå i naturen, vandra, slappna av och bara vara. Det du önskar och behöver. 
 

Du är välkommen att kontakta mig!

SAMTALSTERAPI FÖR UNGA

Lider du av psykisk ohälsa. Är du mellan 18 och 24 år och Känner ångest, oro eller stress som blir för svårt att hantera. Har du drogproblem och tycker att det är svårt att sluta. Mår du dåligt eller har du problem med relationer, kompisar eller arbetslivet.  Går du och funderar vad meningen med livet är? Behöver du någon som lyssnar? Du kan få vägledning och olika verktyg som kan hjälpa dig att hantera dina bekymmer. 

FÖRÄLDRASTÖD

Är du oroligt för ditt barn eller ungdom? Misstänker du att din ungdom provar droger eller alkohol och vet du inte hur du ska hantera det? Blir det ofta konflikter hemma och du vet inte vad du ska göra? Oavsett vad det kan vara, har du möjligheten att få stöd för att hjälpa dig och ditt barn.

Kontakta mig för stöd. 

Enskild/Grupp
Par/helg
Föräldrastöd
Terapi för unga
Helgterapi
bottom of page