top of page

Individuell terapi

Behöver du någon att prata med? Befinner du i relationer som är jobbiga? Behöver du någon som lyssnar? Eller vill du utveckla dig själv? 

I terapirummet upptäcker vi tillsammans vad som händer med dig här och nu.  Vi samarbetar i en skapande process som kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina reaktioner och hur du gör i dina relationer. 

 

Gestaltterapi

Grunden i gestaltterapin är mötet och att utifrån en äkta dialog komma i djupare kontakt med en annan människa. I samtalet undersöker vi din nuvarande livssituation med öppenhet, tilltro och nyfikenhet utan att värdera eller döma det som sägs.

Gestaltmetoden är upplevelsebaserad, fenomenologisk och värderar kroppsförnimmelser, sinnesintryck och tankar lika. Som gestaltterapeuter drar vi oss inte för ett kreativt och lekfullt utforskande av hur vi fungerar som människor. I respekt och på fullt allvar.

Fenomenologi är gestaltterapins metod. Det handlar om att terapeuten strävar efter att hålla sina egna antaganden, tankar och tolkningar åt sidan och i stället följa sin klient och uppmärksamma klienten på det som händer här och nu. Frågor till klienten handlar om hur i stället för varför och hjälper klienten att undersöka hur han/hon har det i världen

Nya möjligheter

Värdefulla insikter om dig själv och dina relationer. Att våga säga det som gör ont, det kan kännas som ett stort steg. Att kontakta en terapeut och söka hjälp och lägga både pengar och tid på sig själv. Det kan vara början på din viktigaste resa. Så blev det i alla fall för mig när jag började i terapi.

 

⦁ I terapirummet kommer du i kontakt med dina tankar, känslor, kroppsförnimmelser, erfarenheter och moral. Du blir mer medveten om hur du faktiskt för att vara den du är i dag. 

⦁ Den ökande medvetenheten ger dig förståelsen och du blir lyhörd inför vad du känner och behöver. Den ökande medvetenheten öppnar nya möjligheter för nya val till förändring. 

⦁ Från mig för du stöd när och där du behöver det.

⦁ Att investera i sig själv genom att gå i terapi kan ge en rikare liv.

I parsamtal får var och en presentera sin syn på situationen och jag hjälper er att tydliggöra vad det finns för önskemål. Ni får möjlighet att tillsammans sätta upp mål och delmål och hitta vägar dit.

Exempel

En man som kämpar med svag självkänsla och ångest söker sig till gestaltterapi. Under det första mötet med terapeuten säkerställs att de två personerna känner sig bekväma i samtalet. Hur ofta terapeut och klient ska träffas diskuteras, och var fokus ska ligga under mötena klargörs också.

Därefter träffas terapeuten och klienten en timme i veckan, för samtal om ämnen som känns viktiga för mannen. Terapeuten kan uppmuntra till samtal om ämnen såsom: vad som skapar oro i vardagen för mannen, hans humör, hans känslor i specifika situationer och i nuläget, problem i mannens familj, o.s.v.. Terapeuten hjälper mannen att se sina problem och vardagliga situationer ur nya synvinklar, och  hjälper även denne att identifiera vilka viljor, behov och mål som styr hans beténde samt känslor i dessa situationer.

Efter regelbundna terapisessioner har mannen lyckats bygga upp sitt självförtroende genom ökad medvetenhet. Han känner att han har en större beredskap att hantera ångestfyllda situationer, och har därmed nått en högre grad av självständighet och frihet att fatta större och mindre beslut i livet.

 
 

Sammanfattning ​

Sammanfattningsvis är gestaltterapin en terapiform som till stor del strävar till att klienten ska utvecklas på ett personligt plan. Klienten ska även genom terapin utrustas med verktygen för att kunna hantera sina känslor och förstå sig själv fullt ut. Med hjälp av terapin kan man lära sig att övervinna problem i livet, vilka kan vara storskaliga livskriser likväl som vardagliga motgångar. I terapin är klienten och dennes intressen centrala, och terapeuten har en aktivt stödjande roll.

 

 

Språk: svenska och spanska.

Arvode: 600 kr/ tillfälle (60 minuter) inklusive moms

Studenter och pensionärer: 400 kr. 

Kontakt: 0702258459  

E-post: rodja12@hotmail.com

 
 
bottom of page