top of page

Parterapi

Många människor går länge, ibland flera år, utan att söka den hjälp de behöver. Särskilt när det gäller det psykiska och själsliga välbefinnandet. Vi tänker att vi ska klara det själva, inte ska väl jag behöva professionell hjälp osv. Men ofta kan det vara till stor hjälp att samtala med någon professionell, som inte är nära vän eller anhörig, om sin livssituation, sina tankar och känslor. Det gör att vi kan känna oss mer fria att säga precis som det är, vi behöver inte ta ansvar för hur den andre ska ta emot det vi säger. Vi kan också känna oss trygga med att den vi pratar med har tystnadsplikt och erfarenhet om människors inre.

I parsamtal får var och en presentera sin syn på situationen och jag hjälper er att tydliggöra vad det finns för önskemål. Ni får möjlighet att tillsammans sätta upp mål och delmål och hitta vägar dit.

Det kan också vara givande att komma på enskilda samtal för att lära sig att möta sin partner i förståelse och kommunikation. Att få en bättre insikt hur du själv agerar och hur du kan bidra med en förändring.  

Jag kan ge er hemuppgifter för att du skall få träna och få erfarenheter på egen hand. Vi kan också göra praktiska övningar under samtalets gång, som ger möjlighet till konkret vägledning vad som kan fungerar för just er. Min målsättning är att du skall få hjälp att upptäcka egna modeller för att hitta rätt väg till utveckling och bli öppen för att du har egna förmågor och lita på dem.

 

Jag vänder mig till par som: 

 • har en bra relation som ni önskar ska bli ännu bättre 

 • det är svårt att förstå, lyssna och prata och känslorna har förändrats. 

 • någon av er har träffat en annan  och ni funderar på att separera.

 • en förändring sker i familjen 

 • det är svårt efter en separation 

 • vill återfinna den kärlek ni hade och förmå den att bestå och vill utveckla tillsammans igen. 

 • lever i en svår relation och vill lära er att lösa allvarliga konflikter på ett fredligt sätt 

 • tvivlar på att valet av partner var riktigt, men fortsätter att hoppas 

 • är nära att bryta upp och vill undersöka om relationen ändå kan bevaras 

 • har bestämt er för att skiljas och vill skiljas på ett vuxet och konstruktivt sätt 

 • är skilda och vill ha en bra vuxen relation för barnens skull.

Samtal kan ge möjlighet till att:

⦁ Tydliggöra vad som är svårigheterna 

⦁ Tydliggöra hur du och din partner vill ha det 

⦁ Förstå och respektera dig själv och varandra 

⦁ Hitta redskap till förändring och utveckling 

 

Att be om hjälp gällande en relation oavsett om det är din livskamrat eller tidigare relation kan ge en bättre utgångspunkt för att lösa konflikter, fatta genomtänkta beslut och välja nya förhållningssätt i framtiden.

 
 
bottom of page