top of page

VAD ÄR GESTALTTERAPI?

VAD ÄR GESTALTTERAPIN FÖR MIG?

Första gången Jag kom i kontakt med Gestaltterapi var när jag gick själavård och samtalade med en präst. Han använde sig av de olika tekniker som Gestaltterapi har. Tiden gick och jag hamnade i en personlig kris och en separation. Då började jag gå i terapi hos en Gestaltterapeut och så småningom anmälde jag mig till en utvecklingskurs i Gestalttakademin i Stockholm 2013.

Utvecklingskursen öppnade en oändlig dörr till min innersta. Jag blev konfronterad med gamla, inneboende, fyrkantiga mönster som förhindrade mig att gå vidare i mitt liv.  På kursen gjorde vi olika gruppövningar. Vi pratade om våra rädslor, skadliga vanor, och upprepade beteende som gjorde att vi fastnade i samma spår och inte lede oss någonstans.  Jag fick många AHA! upplevelser.

Framför allt insåg jag att i stället för att spela offer hela tiden och skilja på vad andra gjorde och sade, kunde jag börja ta ansvar på mitt eget beteende och utforska i mig själv Hur brukade jag göra i möte med andra? Och Vad jag sade och inte sade. Hur påverkade jag min omgivning och hur min omgivning påverkade mig.  Om det finns någon som du kan förändra i livet så är det, dig själv, inte ngn annan. Att ändra andra personer är mycket svårare.  Så, startade min resa i Gestaltvärlden.

I gestaltterapi mötte jag acceptans, lyhördhet och empati, vilket har lett mig till närmare relationer. Att prata med någon om det som är ditt, din värld, och att genom mötet med en annan få perspektiv och förståelse kan göra en stor skillnad i ditt liv. Så är min erfarenhet av gestaltterapi.

Gestaltterapi föreslår dig att omvärdera dina livserfarenheter och underlättar klientens medvetenhet för att hen ska bli ansvarig av sin egen frihet.

Att vara medvetna av sina handlingar och att ta ansvar för sina egna val är det grunderna för att kunna utveckla din genuina potentialen utifrån respekt och en kärleskfullt sätt till dig själv.

GESTALTTERAPINS HISTORIK

Gestaltterapin kom till Sverige i mitten på 1970-talet och har sedan dess använts på många sätt och inom många olika områden t.ex. personlig utveckling/psykoterapi individuellt och i grupp, par- och familjeterapi, kris – och konflikthantering, organisationsutveckling, coaching och handledning. Idag är gestaltterapin en av de största psykoterapeutiska inriktningarna i Europa och U.S.A.

Ordet gestalt betyder helhet. Inom gestaltterapin har vi fokus på hela människan och dess uttryck. Det innebär i terapin att vi uppmärksammar kroppens sensationer såväl som dess tankar och känslor. Du behöver inte sträva efter att bli någon annan än den du är utan bara fokusera på att bli mer av dig. Ju mer du upptäcker om dig själv desto större möjligheter för dig att ta ansvar för dig, göra medvetna val och fatta beslut som gagnar dig.

 Gestaltterapin har rötter i andra teorier som holismen, existentialismen, fenomenologin och gestaltpsykologin. Till grund ligger en humanistisk människosyn.

Människan är en organism som söker balans. När balansen rubbas påverkas vi. Ibland känns livet svårt. Kanske vet du inte vad du vill, kanske mår du bara dåligt eller kanske vill du hitta ett nytt sätt att leva ditt liv. En ny balans.

 Gestaltpsykoterapins syfte är att hjälpa människor återerövra sin ursprungliga möjlighet till balans.  Gestaltterapin har rötter i andra teorier som holismen, existentialismen, fenomenologin och gestaltpsykologin. Till grund ligger en humanistisk människosyn.

HUR VI GÖR

I gestaltterapin sitter vi oftast mittemot varandra och samtalar. Vi arbetar även med praktiska övningar, visualiseringar, bild, form, objekt och rörelse när det verbala språket inte räcker som uttryck. Gestaltmetoden är upplevelsebaserad, fenomenologisk och värderar kroppsförnimmelser, sinnesintryck och tankar lika. Som gestaltterapeuter drar vi oss inte för ett kreativt och lekfullt utforskande av hur vi fungerar som människor. I respekt och på fullt allvar.

Den gestaltterapeutiska metoden har en särskilt god förmåga att lyssna in och möta upp det ännu oformulerade, det i människan som söker uttryck via emotionell eller kroppslig dialog. Den dialog som gör terapi till ren poesi.

Metoden tillåter ett lika lekfullt som djupt närmande till vårt inre, med stöd av vår benägenhet att fantisera och associera – vilket vi ibland gör till priset av verklighetsförlust. Det är dock samma benägenhet som banar väg till nuet, jaget och det egna uttrycket. Att skilja ut den egna potentialen, med ansiktet vänt mot realiteterna och att våga stå kvar där – utan att avstå kontakten med vårt inre eller med andra människor.

Läs gärna mer om gestaltterapi på Sveriges Auktoriserade Gestaltteapeuters (SAG) hemsida.

bottom of page